Pakkeskift og priser

Du kan bestille skift af tv-pakke på FSA’s Selvvalgsportalen: Mit.fsanet.dk.

Pakkeskift skal bestille senest 16 dage for kvartalsskift, se nedenstående datoer.

Pris pr. pakkeskift 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10.: 350 kr. inkl. moms.

Hvis dagen for pakkeskift falder på en helligdag eller lørdag, foretages skift dagen før eller en af de første hverdage efter denne dato (hvis mange skal have skift, kan vores teknikere ikke altid nå alle skift samme dag).

Der kan evt. udføres skift på andre tidspunkter, men det koster 550 kr.

Såfremt du skifter “nedad” til en billigere pakke i løbet af året, reduceres udgiften til tv for den resterende del af året, og har du betalt for meget, tilbagebetales forskellen. Udgiften til Copydan, der betales efter pakke den 31.12., ændres ikke ved skift i årets løb. Skifter du “opad”, altså til en dyrere pakke, betales tilsvarende kun merudgiften til tv for resten af året.