Copydan

Mange har spurgt, hvad Copydan er for noget og hvorfor vi skal betale til Copydan.

Copydan er specificeret på kontingent-opkrævningerne for 2017 med følgende beløb uden moms:

0. Ingen tv (kun internet): 0 kr.

1. Grundpakken: 337 kr.

2. Mellempakken: 435 kr.

3. Familiepakken: 691 kr.

4. Sportspakken: 535 kr.

5. Fuldpakken: 790 kr.

Copydan afgiften for 2017 beregnes for den tv-pakke, man har den 31.12.2016.

Beløbene dækker vores betaling til “ophavsmændene”, dvs. kunstnere, fotografer osv., for retten til at distribuere tv-programmer over vores kabelnet. Pligten til at betale findes i Ophavsretsloven. Den gælder for alle, der modtager tv via kabel eller fiber, også i andre lande. Beløbet opkræves af en af Kulturministeriet godkendt forvaltningsorganisation “Copydan Verdenstv”. Beløbet justeres årligt, normalt med nettoprisindexet, men i disse år også med ekstra betaling for Start Forfra, undertekster på nabolandskanaler m.m. Beløbet er momsfrit, og det er grunden til, at vi skal specificere.

Copydan kalder sig også Verdens tv. Se mere her:  http://www.verdenstv.dk/Home.aspx

 

Opdateret 23.12.2016