Ind- og udmeldelse Struktur

Opdateret den

Indmeldelse

Nye medlemmer kan selv indmelde sig og bestille bredbånd og tv: https://mit.fsanet.dk
Vælg “Indmeldelse i FSA” i venstre kolonne. Indtast adresse og herefter navn og pakkevalg.
Du får bekræftelse pr. e-mail. Bestilling af pakker kan senere ændres.

Salg af huse og vejledning til ejendomsmæglere

Se vejledning: FSA Vejledning til sælger og ejendomsmægler

FSA på 1 side

Her er en kort beskrivelse af FSA: FSA på 1 side

FSA’s historie

En kort historie om FSA: FSA historie

FSA’s Vedtægter

Kan downloades her: FSA_Vedtægter

Kontakt til FSA vedr.:

  • Pakkeskift
  • WebTV
  • Selvvalgskanaler
  • Internethastighed
  • Regningskopier
  • Betalingsoplysninger
  • Ny mail-adresse og
  • Adgangskode

skal ske til FSA’s Selvvalgsportal: https://Mit.fsanet.dk

Udmeldelse

Vedtægternes § 3 stk. 1: “Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår.”
Ved salg af hus og fraflytning kan medlemskabet overdrages til ny ejer/lejer.
Tv-pakker kan ændres eller opsiges den 15. marts, juni, september eller december til udgangen af måneden. Fritvalgskanaler kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Internet kan opsiges med 1. måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Andre spørgsmål til FSA: