Driftsforstyrrelser

Hjemmesiden opdateres normalt ikke i tidsrummet kl. 22-07.

 

Registrerede fejl: Ingen.

 

Hvis der opstår generelle afbrydelser af tv, internet eller telefoni går vi og vore teknikere straks i gang. Afvent derfor, at tv, internet eller telefoni kommer igen. Vi udsender e-mail, så snart vi ved, hvad der er sket.  

Planlagte afbrydelser: Ingen

  

Fejl – generelt

Hvis du oplever fejl med tv, internet eller telefoni er der 95 % sandsynlighed for, at fejlen kommer fra din husinstallation, stikleding eller udstyr. Brug derfor checklister og vejledning i andre sider i denne søjle.

Tal med din nabo eller genbo: Hvis de oplever samme fejl, er det sandsynligt, at det er en generel fejl. Kontakt evt. FSA: 4440 3480 eller fsa@fsanet.dk. Det er mest sandsynligt, at vi og vore teknikere allerede er bekendt med fejlen og at fejlretning er påbegyndt.

 

Afbrydelse af tv

Hvis du ikke har tv, men dit internet virker, og der ikke er fejl i din egen installation, kan du alligevel se tv: Brug WebTV http://fsanet.dk/?page_id=1776 eller streaming af DR’s kanaler, http://www.dr.dk/tv/.

 

Sådan gør vi, hvis der opstår generelle fejl 

Når vi bliver ramt af afbrydelser i el-forsyning, tv, internet og telefoni, går vores teknikere, servicefirmaer og vi straks i gang med at spore og rette fejlene. Det har første prioritet. Vi går derefter i gang med at informere alle medlemmer bedst muligt. Omgående information er ønskelig, og vi arbejder på at gøre det bedre, f.eks. gennem en SMS-tjeneste. Men indtil videre må vi bede medlemmerne regne med, nogen er i gang med at udbedre, og at der måske kan gå et par timer før vi kan informere.

 

Tidligere afbrydelser og fejl

1.2.2018 kl. 00-01: Afbrydelse af tv i ½ time fordi GC skal skifte en switch.

16.1.2018: Opdeling af internettet i 2 såkaldte ø-er færdiggøres. Afbrydelser kan forekomme.

15.1.2018: DRs kanaler omlægges til bedre billedkvalitet Fra 720p til 1080i.

10.1.2018: Arbejdet fortsætter, se Nyhedsbrev nr. 3.

9.1.2018 arbejder vores teknikere på at opgradere internetnettet. Der kan derfor forekomme afbrydelser. Se i øvrigt Nyhedsbrev nr. 2.

5.1.2018 kl. 02.00-03.00 lavede GlobalConnect et større reparationsarbejde, for endelig at udbedre nogle pixeleringsfejl. Det berører ikke vores internet.

1.1.2018 kl. 15.30. Der har i nogle dage været pixeleringer på flere tv-kanaler. Der er ingen fejl hos FSA eller Glenten. GlobalConnect, som har ansvaret for fiberforbindelserne, har fundet og udbederet en fejl i deres systemer/kredsløb, men der er tilsyneladende flere fejl. Dem arbejder man stadig på at finde.

3.12.2017 kl. 15.45-17.30 var TV2s hovedkanal afbrudt. Det skyldes en fejl i udstyr hos Teracom, der fordeler DR og TV2 til hele Danmark. Der har igen været problemer den 4.12. i forbindelse med omskiftning til nyt udstyr. 

7.11.2017 kl. 00-02: GlobalConnect afbrød for opdatering. Berørte tv og internet.

15.9. kl. 05-06. GlobalConnect genstart af udstyr. Kan medføre afbrydelse af tv og radio i op til 10 min. Internet berøres ikke.

14.9. kl. 00-06 GlobalConnect omlægning af kredsløb. Kan medføre kortere afbrydelser af tv og radio. Internet berøres ikke.

6.9.2017 kl. 18.05 forsvandt alle tv-kanaler. Kl. 18.13 var tv i orden igen. Årsagen var, at GlobalConnect blev ramt af et større brud på deres fiberkabel.

28.8.2017 omkring kl. 23 var der afbrydelser på alle kanaler fra Viasat (TV3-kanalerne). Det var et “major outage” (større nedbrud) for Viasat i hele Europa. Det har ramt alle distributører og har altså intet med tidligere fejl i denne måned hos Viasat eller Glenten at gøre. 

22.8.2017 var der om aftenen afbrydelser i TV3 Sport 1 + 2. Det skyldes afbrydelser hos leverandøren TV3. Der har også været kortvarige afbrydelser eller ustabilitet på andre kanaler. Det skyldes skybrud, der forstyrrer modtagelsen på paraboler hos Glenten. Glenten arbejder på at stabilisere signalforsyningen.

21.8.2017 kl. 8.00-12.00: Kortvarige afbrydelser på tv og radio pga. omlægning af fiber.

18.8.2017 kl. 05.40: Internet afbrudt. Oppe at køre igen kl. 10.40. Medlemmer varslet med e-mail og SMS. Årsag: Måske en softwarefejl. Vi afventer rapport fra teknikerne. 

15.8.2017 kl. 7-12: Korte afbrydelser på en række radiokanaler.

26.-27.7.2017: Der har været store forsinkelser med e-mails under @fsanet.dk. Leverandøren arbejder på at identificere og rette fejlen. kl. 11.30 kører systemet delvis igen. 29.7.2017 kl. 8.00: Systemerne køre nu normalt igen. Det viste sig at være en meget kompliceret fejl, der involverede både hardware, software, en fejlbehæftet opdatering fra Microsoft, samt nedbrud i leverandørs lagersystem. FSA vil drøfte med leverandøren, hvordan sådanne fejl kan forebygges, og hvordan meget hurtigere fejlretning kan sikres, hvis fejlen skulle genopstå.   

5.7.2017 kl. 01.00-06.00 enkelte afbrydelser på tv og radio pga. omlægning af et fiberkabel i Odense.

22.6.2017 kl. ca. 15.50: Vores internet blev udsat for et såkaldt DDoS-angreb i ca. 20 min. I perioden kunne der ikke kommunikeres hverken ud eller ind af nettet. Det kaldes et fjendtligt hackerangreb. Andres erfaring er, at det ikke nytter at gå til politiet. Derfor foretager vi os ikke videre. Vi kan berolige medlemmerne med, at der intet er galt med hverken udstyr eller software i vores system, og at ingen har trængt gennem vores firewall. 

21.5.2017: Internet er nede Kovangen 310, 312 og 316. Tekniker tilkaldt. Medlemmer orienteret direkte. En defekt forstærker blev udskiftet, hvorefter alt var normalt igen.  

10.5.2017: Afbrydelse for tv, internet og telefoni i 2 timer i tidsrummet kl. 00-06 fordi GlobalConnect skulle udføre vedligeholdelsesarbejder.

5.5.2017: Nyt kabel mellem forstærkere Kovangen 434 og Kovangen 502 tilsluttet.

19.4.2017 kl. ca. 15: Der mangler lyd på TV2 News. Fejlen lå hos TV2. Rettet.

4.4.2017 kl. 01-06: Kortvarig afbrydelse af tv-kanaler pga. omlægning af fiber.

28.3.2017 kl. 01-06: Kortvarig afbrydelse af tv-kanaler pga. omlægning af fiber.

7.3.2017 kl. 9-11: Kortvarige afbrydelser på flere tv-kanaler pga. opdatering.

6.3.2017 kl. 00.30: IP-telefoner afbrudt i ca. 20 min. fordi evercall skal installaere en ny firewall. 

23.-26.2.2017. Problemer med internet Kovangen 502-518. En forstærker og fordeler skiftet, nyt kabel udlagt, bliver gravet ned senere. Medlemmer orienteret.

21.2.2017 kl. 10.15-11.45: Afbrydelser på kanal 27 (synstolkning) pga. vedligeholdelsesarbejde. 

26.1.2017 kl. 02.00-06.00: Kortvarig(e) afbrydelse(r) fordi GlobalConnect skal opdatere software. 

24.1.2017 kl. 02.00-06.00: Kortvarig(e) afbrydelse(r) fordi GlobalConnect skal opdatere software. 

17.1.2017 kl. 14.00: Tv-kanalen TCM er ude. Fejlen ligger hos tv-kanalen selv.

25.12.2016: Der har omkring kl. 12 og senere på eftermiddagen været problemer med lyden på TV2. Fejlen har ligget i TV2’s egne tekniske faciliteter og skulle nu være rettet.

7.12.2016: Kortvarige afbrydelser i flere tv-stationer pga. omlægning.

21.11.-2.121.2016: Dong’s datterselskab Radius udskifter 3 transformatorstationer i Fredensborg Søparks område. Lejlighedsvise afbrydelser af tv, internet og telefoni.

30.11.2016 kl. 10.15-11.45 kan der forekomme kortvarige afbrydelser af DR’s radiokanaler på FM.

27.11.2016 kl. 22.45 forsvandt tv og WebTv. Internet og IP-telefoni virker fortsat. Årsag: Strømsvigt centralt i Odense. Kl. 00.20 kom både tv og WebTV igen.

31.10.2016 kl. 00.01-06.00: GlobalConnect udførte anlægsarbejde med flytning af fiberkabler. Kan medføre udfald samt forstyrrelser på tv og FM-radio.

28.10.2016 kl. 14.00: Registreret udfald og pixelleringer på en række kanaler. Fejlen er hos Glentens leverandør.

23.10.2016 kl. 04.00-05.00: GlobalConnect, kortvarige afbrydelser pga. opdatering af sikkerhedssoftware.

16.10.2016: kl. 12-13.30 var vores tekniker på jagt efter en ukendt støjkilde på nettet. Fundet og rettet.

11.10.2016: Kl. 02.00-02.30 foretog Teracom omlægninger, der betød afbrydelser i ca. 15 sekunder af en række tv-kanaler. 

6.10.2016 formiddag: Et GlobalConnect fiberkabel i Virum blev revet over af en udboring. Skaden var så stor, at der skulle skydes 1.400 meter nyt kabel, herunder skulle der graves, og til sidst skulle fibrene splejses. Det tager lang tid. Først varsledes kl. 22, så kl. 24 og endelig kl. 00.57 var der igen tv- og radiosignal igennem til os. Det ramte ikke bare os, men store dele af Nordsjælland. Sagen var således ude af vores hænder. 

Fejlen berørte ikke vores internet og havde ingen sammenhæng med formiddagens afbrydelser.  

6.10.2016: Kl. 09.00-12.00 lejlighedsvise afbrydelser af tv pga. omlægninger til nyt udstyr hos Glenten.

3.10.2016: Planlagt afbrydelse kl. 2-3 af tv, internet og IP-telefoni fordi GlobalConnect skulle skifte en fiber. Internet og telefoni kørte igen kl. 3. Tv kørte kl. 12.40. EPG = Elektronisk Program Guide kom først tilbage om aftenen.

29.9.2016: Kl. ca. 22: EPGElektronisk Program Guide på tv er forsvundet. Teknikere er i gang med at undersøge sagen. Problem løst kl. 01.21.

19.9.2016 omkring kl. 8: Ca. 40 min. afbrydelse af al tv. Årsag: Fejl i fiber hos GlobalConnect.

15.8.2016 kl. 10: BBC World News og CNN afbrydes kort pga. omkodning MPEG2 => MPEG4.

12.8.2016 kl. 12.34-12.59: Internet afbrudt for alle. Fejlen sporet til GlobalConnects net i Nordsjælland og straks rettet.

29.7.2016 kl. 12.40: Mulige udfald på flere tv kanaler pga. dårlig vejrforhold over Glentens Hovedstation.

25.7.2016: TV2Charlie afbrudt fra leverandør 00.30-09.45. Årsag ukendt.

30.6.2016: Evercall anbefaler genstart af modem (sluk 10 sek., tænd igen), hvis der er problemer med IP-telefoni.

22.6.2016 kl. 10.30-11.30 kortvarige afbrydelser på TV3 og TV3+.

1.6.2016. Kl. 09-13 kortvarige driftsforstyrrelser på en række tv-kanaler pga. anlægsarbejder hos distributører.

2.5.2016. Tv og internet afbrudt Kovangen 500-600-vejen, ulige. En forstærker var brudt ned og er nu udskiftet.

2.5.2016.Tv og internet afbrudt Kovangen 300-vejen, ulige. En forstærker var brudt ned og er nu udskiftet.

12.4.2016 kl. 10-12. Kortvarige tv-afbrydelser pga. leverandørs genstart nogle tekniske enheder.

23.3.2016 kl. ca. 14.00-20.00 IP-telefoner afbrudt.  En medarbejder hos en leverandør havde fejlagtigt havde ændret i en opsætning. 

8.3.2016 kl. 08.54-09.55: Strømafbrydelse fra DongEnergy. 

1.-2.3.2916: IP-fastnet telefoner nede i en periode natten pga. leverandørs omlægning af fiberkabel. 

18.2.2016: YouSee afbrydelser af tv.

11.12.2015 kl. 18: Vi har lige konstateret at tv er afbrudt. Vi undersøger sagen og udsendes mail herom.

12.8.2015 kl. ca. 15.20: Problemer med IP-telefoni. Sagen undersøgt. Evercall kan ikke finde fejl, men at et antal telefoner har været afbrudt og er kommet på igen. 

6.7.2015 kl. 07.30 generel strømafbrydelse fra Dong Energy i store dele af Fredensborg. Kl. 08.40 kom strømmen igen. Kl. ca. 08.55 kom internet igen.

30.4.2015 kl. 10.15 generel strømafbrydelse fra Dong Energy i store dele af Fredensborg. Kl. 11.10 kom strømmen igen. Kl. ca. 11.15 kom tv igen. Kl. ca. 11.40 kom internet igen. Kl. ca. 12.05 kom ip-telefoni igen.

10.4.2015 kl. 17: Medlem anmeldt fejl i internet til Support. Fejl sporet til Maglegårdsvej 101-107 og 123-129. Tekniker tilkaldt. Fejlen rettet 11.4. kl. 14. Medlemmer orienteret i direkte mail.

22.3.2015 kl. 00.01-ca. 01.45: Afbrydelse af internettet fordi Global Connect skal foretage udskiftning af en forstærker (fiber node).

19.-20.3.2015: Fejl i forstærker Maglegårdsvej 200-vejen. Udskiftet.

Den 10.3.2015 har tv fra YouSee være afbrudt kl. ca. 12.30-14.45 pga. strømafbrydelse fra Dong.

19.1.-30.1.2015: Teknisk gennemgang og justering af kabelanlæg, forstærkere m.m. Der kan i perioden forekomme kortvarige afbrydelser af tv, internet og telefoni i dagtimerne.

18.12.2014 kl. 03.25: Alle modemmer genstartet for at skifte til de højere hastigheder på FSANET.

11.12.2014 kl. 7.00-15.30: Dong Energy foretager arbejder med strømforsyningen i Kovangen, hvorunder strømforsyningen afbrydes.

9.12.2014 kl. 8.00: Gullestrup, der driver mailserver til fsanet.dk, har haft diskcrash (en harddisk, der er gået ned). De er ved at opsætte en ny, men da det vedrører disken med loginnavne og password til e-mail, kan der opleves manglende mulighed for at sende og modtage e-mails. kl. 8.21: Serveren er tilbage i normal drift, således at der kan sendes og modtages som normalt. Gamle mails er endnu ikke helt indlæst, men vil dukke op løbende, i løbet af dagen.

14.10.2014 kl. 02.10 var hele området ramt af en generel strømafbrydelse fra Dong. Årsag angivet til “Højspændingsfejl”. Strømmen kom igen kl. 03.20. Internettet var derfor nede indtil kl. 09.45. Der er bestilt tekniker til at sikre, at internettet starter hurtigere op efter strømafbrydelse.

6.10.2014 kl. ca. 22.05 blev hele området ramt af en generel strømafbrydelse. Årsag ukendt. Vi har 44 forstærkere kabelnettet i området. De er afhængige af strøm og faldt derfor ud. l. ca. 22.25 kom strømmen igen. Kl. ca. 23.05 kom tv-signalerne igen. Kl. ca. 23.50 virkede internettet igen.

25.9.2014 var internettet afbrudt kl. 02.00 – ca. 09.17. Formentlig strømafbrydelse. Tilkaldt tekniker genstartede systemet, der herefter kører normalt. Vi har sent vores leverandørers bedste folk på jagt efter fejlen.

3.9.2014 kl. ca. 11.10-12.20 var internettet afbrudt. Formentlig strømafbrydelse. Tilkaldt tekniker genstartede systemet, der herefter kører normalt igen.

25.8.2014 kl. 10-12: Planlagt afbrydelse af nettet, både for tv, internet og telefoni. Varighed ca. 15 min. Vi varsler til kl. 12 for at have lidt tid at løbe på.

Årsagen er, at vi udskifter nogle filtre i hovedstationen og samtidig skifter frekvenser for internettet. Ændringen, der også blev omtalt på generalforsamlingen, betyder et par forbedringer. Umiddelbart kommer vore modemmer hurtigere på nettet igen efter genstart. Ændringen muliggør også at vi – når der viser sig behov – umiddelbart kan opgradere vores samlede kapacitet 300 MB/s til 400 MB/s (downstream). Det er slet ikke behov nu, for vores samlede topbelastning ligger stadig omkring 150 MB/s. Men så er vi forberedt. Ændringen understøtter også en senere opdeling af netværket i flere ”ø”-er, en opdeling af nettet i mindre områder, som giver en større kapacitet. Altså en fornuftig fremtidssikring i tide. Efter afbrydelsen foretages en centralt styret genstart af samtlige modemmer, så de opdaterer de foretagne ændringer. Skulle du få problemer, kan du selv genstarte dit modem. Skulle der fortsat være problemer, er vores Support på plads kl. 12-19, klar til at hjælpe. Tv virker umiddelbart efter de ca. 15 min. afbrydelse. Telefoner virker, når modem er på igen.

5.8.2014 kl. 22.44: Pludselig voldsomme pixelinger og driftsforstyrrelser på en række kanaler. Vi undersøger fejlen. Det ser ud til, at fejlen er forsvundet. Sagen følges.

18.6.2014 kl. 08.19: Afbrydelse af tv. Kl. 13.39: Færdiggørelse udsat til kl. 21.00. Kl. 16.10: YouSee har opstillet og tilsluttet deres mobile sendevogn, der leverer de 10 mest sete kanaler på de sædvanlige kanalpladser. Seneste prognose: Klar kl. 23. Kl. 21.42: YouSee meddeler, at fejlen er rettet. YouSee har meddelt, at en kabelfejl betyder afbrydelse af tv. Man forventer fejlen rettet kl. 14.  Vores eget internet fungerer normalt.

11.5.2014: Der viser sig stadig af og til støj på returvejen, en af de irriterende komme-og-gå-fejl. Der arbejdes med at finde og fjerne denne fejl. Fejlen er nu rettet.

6.5.2014: Der har det sidste døgn igen været støj på returvejen på internettet. I dag fra kl. 15 har en tekniker ledt efter fejlen. En væsentlig fejl blev fundet og udbedret.

 

Opdateret 20.2.2018