Driftsforstyrrelser

Der er ingen driftsforstyrelser for øjeblikket.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at der garves i vores område med risiko for skader på vores kabler og vi henstiller derfor til at fejlmelde manglende tv og internet til vores support så snart det konstateres.

OBS! de næste 3 dage vil Internet og TV sporadisk være nede i op til 4 timer!

Henrik Vetter

Flere oplevede hertil morgen at de ikke havde Internet og Tv-signal.

Radius er her tirsdag morgen uden FSA´s viden gået i gang med, at udskifte el standere i Søsparkens område. Strømafbrydelsen der tager op til 4 timer pr stander, påvirker vores bokse og dermed signal i de standere vi har rundt om i området. Disse er nemlig forbundet til el-skabe, der dagligt driver vores forstærker og andet udstyr.

Vi ved nu, at mange husstande i Søparken resten af ugen. Dvs. til og med fredag sporadisk vil være nede i op til 4 timer!

FSA kan desværre ikke få oplyst hvor og hvornår de enkelte husstande er uden forbindelse eller strøm, men Radius meddeler os, at hver enkelt husstand allerede direkte har fået besked herom via SMS eller brev. De har dog glemt at tage hensyn til og informerer FSA herom samt de på virkninger dette har for områdets Internet og Tv-signaler.

Så det bedste råd lige nu er. Forsvinder dit Internet eller TV en af de nævnte dage så regn med, at det er grundet udskiftning af en el-stander. Er Internet og TV ikke kommet retur efter ca. 4- 6 timer så kontakt support, da det så kan være et andet problem der er opstået.

Vi beklager naturligvis forstyrrelsen, men Radius har igangsat dette uden bestyrelsens viden

Internettet er i drift igen!

Henrik Vetter

Efter flere timers nedbrud virker internettet igen. Fejlen var hos global connect, men også den strømafbrydelse, der kort var her til morgen påvirkede situationen og udstyret i vores egen hovedstationen. Bestyrelsen og vores samarbejdespartener, KK-partners har nu fået reetableret udstyret igen og vi abejder lige nu på, at få de sidste overvågnings dele på plads. Vi vil henover den næste uge evaluerer den opståede situation og se på de muligheder vi har for indsigelser hos vores leverandører. Vi skal beklage, at meddelsen kom sent på vores hjemmeside.

Har du stadigvæk ingen internet forbindelse, så sluk dit modem, vent 10 sekunder og tænd det så igen. Så burde du være på igen. Ellers kontakt support.


Vi ønsker alle en god pinse!Edit

Global connect har en fejl på linjen og er nede mellem København og Aarhus , hvilket har påvirket og påvirker vores internet forbindelse. De har endnu ingen tidsestimat. Der arbejdes på sagen.

Afbrydelse af IP Telefon 19. april 2021 kl. 23.00 til ca. 23.30

Evercall sikkerhedsopdaterer deres system mandag d.19.04.2021 KL.23.00 og i den forbindelse vil der være en afbrydelse af ca. 20 minutters varighed, hvor det ikke vil være muligt at foretage eller modtage telefonopkald.

Det gælder kun fastnet. Mobiler vil ikke være påvirket.

De beklager afbrydelsen og bestræber sig på, at gøre den så kortvarig som muligt.

I dag fik vi monteret en ny Aircondition!

Den gamle aircondition i vores hoved station havde udtjent sin levetid og larmede til stor gene for de medlemmer, der bor i nærheden af denne. Den nye aircondition er nu monteret og udover, at denne ikke larmer, så har vi for, at sikre medlemmernes nattesøvn, fået den monteret, så den vender væk fra bebyggelser.

 

Alt drift er normal!

Oplever du problemer så kontakt support

Fejl – generelt

Hvis du oplever fejl med tv, internet eller telefoni er der stor sandsynlighed for, at fejlen kan komme fra din husinstallation, stikleding eller dit udstyr. Brug derfor checklister og vejledning andre sider i denne søjle.

Tal med din nabo eller genbo: Hvis de oplever samme fejl, er det sandsynligt, at det er en generel fejl. Kontakt evt. FSA Support: 4440 3480  og tast herefter 1 eller e-mail til support@fsanet.dk. Det er mest sandsynligt, at vi og vore teknikere allerede er bekendt med fejlen og at fejlretning er påbegyndt.

Afbrydelse af tv

Hvis du ikke har tv, men dit internet virker, og der ikke er fejl i din egen installation, kan du alligevel se tv: Brug WebTV http://fsanet.dk/?page_id=1776 eller streaming af DR’s kanaler, http://www.dr.dk/tv/.

Sådan gør vi, hvis der opstår generelle fejl 

Når vi bliver ramt af afbrydelser i el-forsyning, tv, internet og telefoni, går vores teknikere, servicefirmaer og vi straks i gang med at spore og rette fejlene. Det har første prioritet. Vi går derefter i gang med at informere medlemmerne:
(1) Vi skriver snarest noget på forsiden af hjemmesiden. Brug din smartphone eller iPhone til adgang. 
(2) Ellers kontakt Support, som vi orienterer hurtigst muligt. 

 

Global Connect har p.t. et kabel nedbrud der gør at det meste af Nordsjælland er uden TV & Internet. Der skal udskiftes et fiberkabel på 4 KM og Global Connect forventer at et tager det meste af dagen i dag inden de er i luften igen!

Alt i FSA´s net er i drift og der er ingen anmeldte driftsforstyrrelser! 

Hjemmesiden opdateres normalt ikke i tidsrummet kl. 22-07.

Fejl – generelt

Hvis du oplever fejl med tv, internet eller telefoni er der 95 % sandsynlighed for, at fejlen kommer fra din husinstallation, stikleding eller dit udstyr. Brug derfor checklister og vejledning andre sider i denne søjle.

Tal med din nabo eller genbo: Hvis de oplever samme fejl, er det sandsynligt, at det er en generel fejl. Kontakt evt. FSA Support: 4440 3480  og tast herefter 1 eller e-mail til support@fsanet.dk. Det er mest sandsynligt, at vi og vore teknikere allerede er bekendt med fejlen og at fejlretning er påbegyndt.

Afbrydelse af tv

Hvis du ikke har tv, men dit internet virker, og der ikke er fejl i din egen installation, kan du alligevel se tv: Brug WebTV http://fsanet.dk/?page_id=1776 eller streaming af DR’s kanaler, http://www.dr.dk/tv/.

Sådan gør vi, hvis der opstår generelle fejl 

Når vi bliver ramt af afbrydelser i el-forsyning, tv, internet og telefoni, går vores teknikere, servicefirmaer og vi straks i gang med at spore og rette fejlene. Det har første prioritet. Vi går derefter i gang med at informere medlemmerne:
(1) Vi skriver snarest noget på forsiden af hjemmesiden. Brug din smartphone eller iPhone til adgang. 
(2) Ellers kontakt Support, som vi orienterer hurtigst muligt.