Stikledning

Opdateret den

Om stikledningen

Stikledningen er det coaxkabel, der går fra standeren i skel og ind i dit hus. Mange af disse kabler har ligger i jorden i de mere end 40 år, foreningen har eksisteret, og de virker stadig som de skal – og transmitterer tv, internet og telefoni.

Med skift mellem frost og tø arbejder jorden til stadighed, og små skarpe sten i jorden kan gnave hul i kablerne, der så tager vand ind. Vandet ødelægger kobberkappen og resultatet er dårlig elektrisk forbindelse, som ses især i dårlige HD-signaler, pixeleringer og dårlig funktion af internet og telefon.

Vore tekniker har måleudstyr, der kan påvise ret præcist, hvor fejlen findes. Et beskadiget kabel kan repareres, men det vil ofte koste det samme som et nyt kabel, der også langt er at foretrække fordi kabler til stikledninger i vore dage er meget bedre end de gamle kabler.

Etablering af ny stikledning

Vores tekniker kan hjælpe dig med en ny stikledning. Pris 2.00-2.500 kr. samt gravearbejde, som du selv kan udføre eller betale dig fra.

Se også AFOs vejledning stikledningsinstallation for gravedybde m.m.: AFO Stikledningsinstallation __feb_2012_2

Forsikring

De fleste har en grundejerforsikring, der dækker udgifterne til at få lagt en ny stikledning.