Nedtagning af antenneanlæg

Nedtagningen af anlægget er startet, som nogen måske vil have bemærket er både teknikskur og antennemast fjernet fra trekanten.

Oprydning af resterende fordelerskabe starter uge 35 og her vil vi bede jer sørge for, at der er adgang til boksen, og evt. hæk er klippet, hvis boksen skulle stå i jeres hæk. Er boksen ikke synlig og frit tilgængelig p.g.a. tilgroning, bliver boksen ikke fjernet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen