AFLYST!!!! Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Foreningens afsluttende generalforsamling

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 17.30

Sted: Fredensborg bibliotek, 3480 Fredensborg

Med henvisning til vedtægternes § 5, stk 2. indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær
generalforsamling. Det er den sidste generalforsamling.
Tilmeldingen er ikke nødvendig, men kan foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår:
  Advokat Morten Hansen-Nord (H), DRACHMANN ADVOKATER
 2. Fremlæggelse af det sidste regnskab – gældende for 2022. Regnskabet indeholder en post for
  udlodning af foreningens resterende midler til medlemmerne – med et forbehold for den endelige
  udlodning. Bestyrelsen foreslår at der hensættes en reserve på 30.000,- til dækning af forventede
  udgifter til bank, moms/skat, advokat og revisor.
 3. Orientering om procedure for udbetaling af overskud herunder frist for tilbagemelding af kontooplysninger.
  Disse (kontooplysninger) skal senest være foreningen i hænde (Personligt til formand/
  kasserer eller pr. mail: fsa@fsanet.dk) søndag d. 23. oktober 2022. Herefter vil udbetalingerne
  foretages. Bestyrelsen foreslår et evt. overskud overdrages med 83% til ”Grundejerforeningen
  Fredensborg Søpark” og 17% til ”Grundejerforeningen Trekanten”.
 4. Afslutning.

Nedenfor Indkaldelse og MEGET vigtigt oplysningsskema til udbetaling af midler fra foreningen.