Indkaldelse til 2. Ekstraordinære generalforsamling

 Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 18.00

Eneste punkt: Ophævelse af foreningen

Sted: Kastanievej 18, 3480 Fredensborg

Med henvisning til vedtægternes § 5, indkalder bestyrelsen hermed til 2. ekstraordinære generalforsamling til ophævelse af foreningen. Forslaget til ophævelse af foreningen blev vedtaget med mere end  ¾ flertal på generalforsamlingen den 14. marts 2022,  men  da fremmødet ikke var tilstrækkeligt til at vedtage ophævelsen på første generalforsamling(mindst halvdelen af medlemmerne skulle deltage), indkaldes herved til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Tilmeldingen kan foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår: Advokat Morten Hansen-Nord (H), DRACHMANN ADVOKATER
  2. Bestyrelsen foreslår, at der sker ophævelse af foreningen jfr. vedtægtens §15 og at drift af nettet stopper pr. 30. juni 2022. Bestyrelsen indkalder inden den 31/12-2022 til en afsluttende generalforsamling, hvor regnskab for den sidste periode fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsen vil arbejde på, at der kan ske en overdragelse af nettet til KK-Partner, således at nettet drives videre, men kan på nuværende tidspunkt ikke garanterer dette.

Der er ikke krav til antallet af fremmødte til generalforsamlingen, da det er 2. generalforsamling for at kunne vedtage afviklingen af foreningen, men  ¾ af de fremmødte skal stemme for en nedlæggelse af foreningen. Husk at selvom at Du har opsagt dit TV/internet er du stadig medlem indtil årets udgang og er derfor også stemmeberettiget om afviklingen.

Denne indkaldelse er den 14.3.2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Jens Jakob Thorhauge Andersen

Formand