HUSK!! snart ophører FSAnet med at sende

Som vedtaget på Generalforsamlinger og kommunikeret flere gange ophører FSANET med at sende TV/Radio og Internet!

Den 30/6 2022 23:59 slukkes der ugenkaldeligt for hele anlægget.

Der henvises til eksterne udbydere for Internet og TV

VIGTIGT Efter lukningen begynder vores entrepenør med nedtagning af Antenne mast, teknik skabe og de mange grå antenne bokse der står på jeres veje.

Der gøres opmærksom på at det er den enkelte husejers pligt at sørge for at der er fri adgang til TV skabene så de kan nedtages. Check derfor venligst om hækken eller hegnet har spærret den inde. FSANET forbeholder sig ret til at få ryddet omkring boksen for ejerens regning.

DER ER INGEN GRUND TIL AT MAN UDMELDER SIG AF FORENINGEN DA DEN OPHØRER MED AT EKSISTERE VED ÅRETS UDGANG!