Foreningens afsluttende generalforsamling

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.30

Sted: Fredensborg bibliotek, 3480 Fredensborg

Indkaldelse til Ekstraordinære generalforsamling

Kære medlem (1)

Med henvisning til vedtægternes § 5, stk 2. indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinære generalforsamling. Det er den SIDSTE generalforsamling.

Tilmeldingen er ikke nødvendig, men kan foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår:

Advokat Søren Hansen, DRACHMANN ADVOKATER

  1. Fremlæggelse af det sidste regnskab – gældende for 2022. Regnskabet indeholder en post for udlodning af foreningens resterende midler til medlemmerne – med et forbehold for den endelige udlodning. Bestyrelsen foreslår at der hensættes en reserve på 20.000,- til dækning af forventede udgifter til bank, moms/skat, advokat og revisor. Regnskabet er vedlagt som bilag.
  2. Grundet momsreglerne, kan vi ikke afregne moms i indeværende kalenderår. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt har ca. 60.000,- til gode hos skattestyrelsen. Hvis udbetalingen foretages efter momsafregningen i 2023, vil der være yderligere udgifter i forbindelse med dette – ca. 20.000,-. Spørgsmål til generalforsamlingen: Skal vi udbetale i år (2022) og gå glip af ca. 40.000,- eller udbetale i 2023 og dermed øge det udbetalte beløb ?
  3. Orientering om procedure for udbetaling af overskud herunder frist for tilbagemelding af kontooplysninger. Disse (kontooplysninger) skal senest være foreningen i hænde (Personligt til formand/kasserer postkasse eller pr. mail: fsa@fsanet.dk) fredag d. 28. oktober 2022. Herefter vil udbetalingerne kunne foretages. Bestyrelsen foreslår evt. overskud på hensættelserne overdrages med 83% til ”Grundejerforeningen Fredensborg Søpark” og 17% til ”Grundejerforeningen Trekanten”. Beløbet er skattepligtigt – svar fra skattestyrelsen er vedlagt som bilag.
  4. Afslutning.

Denne indkaldelse er den 18/10-2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Jens Jakob Thorhauge Andersen