Kontingent og økonomi

Kontingent 2021

Se: FSA-medlemsprisliste-2021

Økonomiske basisoplysninger for FSA

CVR-nummer: 18 23 96 04.
Bank: Handelsbanken, Fredensborg.
Administrationssystem: Panther Applications.
Økonomisystem: E-conomic.
Ekstern revisor: Reg. revisor Anders Albrechtsen, Vilhelmsro 241, 3480 Fredensborg.
To generalforsamlingsvalgte revisorer (valgt 30.4.2019 for 1 år):
Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501, 3480 Fredensborg.
Birte Raun, Maglegårdsvej 103, 3480 Fredensborg.
Generalforsamlingsvalgt revisorsuppleant Ingen valgt.

Budget og regnskab

Budget 2021: FSA Budget 2021

Budget 2020 udsendt til medlemmerne 20.12.2019. Kan ses her: FSA Budget 2020 Til medl. Final 20.12.2019

Budget 2019 udsendt til medlemmerne 18.12.2018 og godkendt på generalforsamlingen 30.4.2019. Kan ses her: FSA Budget 2019 Til medl 18.12.2018.

Regnskab 2019 godkendt af bestyrelsen og revisorer, som senere skal forelægges til godkendelse på den nu udsatte generalforsamling, kan ses her: FSA Årsrapport 2019.

Regnskab 2018 godkendt af generalforsamlingen 30.4.2019 kan ses her: FSA Årsrapport 2018 Godkendt 30.4.2019