Kontingent og økonomi

Kontingent 2022

Se: FSA-medlemsprisliste-2. kvartal 2022

Økonomiske basisoplysninger for FSA

CVR-nummer: 18 23 96 04.
Bank: Handelsbanken, Fredensborg.
Administrationssystem: Panther Applications.
Økonomisystem: E-conomic.
Ekstern revisor: Reg. revisor Anders Albrechtsen, Vilhelmsro 241, 3480 Fredensborg.
To generalforsamlingsvalgte revisorer (valgt 30.4.2019 for 1 år):
Hans Jørgen Jensen, Kovangen 501, 3480 Fredensborg.
Birte Raun, Maglegårdsvej 103, 3480 Fredensborg.
Generalforsamlingsvalgt revisorsuppleant Ingen valgt.

Budget og regnskab

Budget 2022 Publiceret til medlemmerne 22.01. 2022. Bemærk at budgettet er lavet ud fra en lukning af foreningen pr. 30. juni 2022. Omkostning for nedtagning af anlæg er bedste estimat, da endelig tilbud for nedtagning endnu ikke er modtaget. Budget kan ses her: FSA Budget 2022 Til medl. Final 18.01.2022

Budget 2021: FSA Budget 2021

Budget 2020 udsendt til medlemmerne 20.12.2019. Kan ses her: FSA Budget 2020 Til medl. Final 20.12.2019

Budget 2019 udsendt til medlemmerne 18.12.2018 og godkendt på generalforsamlingen 30.4.2019. Kan ses her: FSA Budget 2019 Til medl 18.12.2018.

Regnskab 2020 godkendt af bestyrelsen og revisorer, som senere skal forelægges til godkendelse på den nu udsatte generalforsamling, kan ses her: FSA Årsrapport 2020.

Regnskab 2019 godkendt af bestyrelsen og revisorer, som senere skal forelægges til godkendelse på den nu udsatte generalforsamling, kan ses her: FSA Årsrapport 2019.

Regnskab 2018 godkendt af generalforsamlingen 30.4.2019 kan ses her: FSA Årsrapport 2018 Godkendt 30.4.2019