Generalforsamling

Indkaldelse til FSA’s ordinære generalforsamling

torsdag den 26.08.2021 kl. 19.00

Sted: Café Time Out, Katastanievej 18, 3480 Fredensborg

Vedtægter finder du i menu “Ind- og udmeldelse Struktur”

Kære medlem (1)

Med henvisning til vedtægternes § 4, stk. 3 indkalder bestyrelsen hermed til de udskudte, men ordinære generalforsamlinger.  Der vil være kaffe & te samt lidt godt til ganen. Herudover er der, håndsprit og særlige restriktioner på grund af Corona situationen. Vi gør opmærksom på, at der på Café Timeout, er Corona-sikkert til, at kunne rumme 74 medlemmer (ud over bestyrelsen). Så der vil være tilmelding til generalforsamlingen efter ”først til mølle-princippet”. Tilmeldingen sker på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk. Der kan maksimalt deltage et medlem pr. husstand. 

Denne indkaldelse med bilag i et samlet pdf-dokument er den 24.07.2021 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag bliver først tilgængeligt på hjemmesiden efter generalforsamlingen. Vedtægter kan ses og downloades fra foreningens.

(1) Vedtægternes § 4:

Stk. 7. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til fore­nin­gen, har ikke stemmeret.

Stk. 8. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun ét – andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyl­dig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Generalforsamlingen den 26. august 2021 kan måske blive en af de vigtigste i foreningens levetid til dato.  

Vi glæder os til at se dig!