Bestyrelse

Kontakt bestyrelsen: E-mail: fsa@fsanet.dk  

Formand og teknisk ansvarlig: Jens Jakob Thorhauge Andersen, Kovangen 151, Fredensborg (*). jensjacob@fsanet.dk

Kasserer: Jan Nørskov Pedersen, Maglegårdsvej 339, Fredensborg (*) jan@fsanet.dk
Andre funktioner: Medlemsansvarlig for Maglegårdsvej.

Sekretær: Mogens Rasmussen, Kovangen 338, Fredensborg (*)mogens@fsanet.dk.
Andre funktioner: Medlemsansvarlig for Stenbækgårdsvej og Ryttervænget.

Bestyrelses medlem: Nis Engholm, Kovangen 424, 3480 Fredensborg (*)nis@fsanet.dk. 

Funktioner: Teknisk backup, internet analyser.

Bestyrelses medlem: Svend Martin Fransen, Maglegårdsvej 313 , 3480 Fredensborg (*). svend.fransen@fsanet.dk

Suppleant: (associeret medlem) Lars Gotlieb, Maglegårdsvej 121, 3480 Fredensborg (**), lars.gotlieb@fsanet.dk

Webmaster og SoMe chef

 

(*): Valgt 10.10.2021 for 2 år.
(**): Valgt 10.10.2021 for 1 år.

Vedtægternes § 6. Ledelse, Tegning og Hæftelse
Stk. 1.    Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Der vælges 2 indtil bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2.    Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift og følger samtidig den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for Radio, TV, Bredbånd og Telefoni, og orienterer sig løbende om nye muligheder for udnyttelse af foreningens anlæg.
Stk. 3.    Bestyrelsen modtager dækning for rimelige udlæg i forbindelse med bestyrelsesmøder og anden mødeaktivitet af foreningsmæssig interesse. Der kan ydes honorar til bestyrelsen i henhold til generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Stk. 4.    Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 7.  Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf formand eller næstformand skal være den ene. Bestyrelsen kan meddele prokura til et bestyrelsesmedlem.