Foreningens afsluttende generalforsamling

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.30

Sted: Fredensborg bibliotek, 3480 Fredensborg

Indkaldelse til Ekstraordinære generalforsamling

Kære medlem (1)

Med henvisning til vedtægternes § 5, stk 2. indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinære generalforsamling. Det er den SIDSTE generalforsamling.

Tilmeldingen er ikke nødvendig, men kan foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår:

Advokat Søren Hansen, DRACHMANN ADVOKATER

  1. Fremlæggelse af det sidste regnskab – gældende for 2022. Regnskabet indeholder en post for udlodning af foreningens resterende midler til medlemmerne – med et forbehold for den endelige udlodning. Bestyrelsen foreslår at der hensættes en reserve på 20.000,- til dækning af forventede udgifter til bank, moms/skat, advokat og revisor. Regnskabet er vedlagt som bilag.
  2. Grundet momsreglerne, kan vi ikke afregne moms i indeværende kalenderår. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt har ca. 60.000,- til gode hos skattestyrelsen. Hvis udbetalingen foretages efter momsafregningen i 2023, vil der være yderligere udgifter i forbindelse med dette – ca. 20.000,-. Spørgsmål til generalforsamlingen: Skal vi udbetale i år (2022) og gå glip af ca. 40.000,- eller udbetale i 2023 og dermed øge det udbetalte beløb ?
  3. Orientering om procedure for udbetaling af overskud herunder frist for tilbagemelding af kontooplysninger. Disse (kontooplysninger) skal senest være foreningen i hænde (Personligt til formand/kasserer postkasse eller pr. mail: fsa@fsanet.dk) fredag d. 28. oktober 2022. Herefter vil udbetalingerne kunne foretages. Bestyrelsen foreslår evt. overskud på hensættelserne overdrages med 83% til ”Grundejerforeningen Fredensborg Søpark” og 17% til ”Grundejerforeningen Trekanten”. Beløbet er skattepligtigt – svar fra skattestyrelsen er vedlagt som bilag.
  4. Afslutning.

Denne indkaldelse er den 18/10-2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Jens Jakob Thorhauge Andersen

Vigtigt: WEB-TV – GlentenTV – Ny platform!

Med udgangen af januar 2022 udgår den gamle WEB-TV platform GPlay og erstattes af “GlentenTV”.

Tilmeldingen/Aktiveringen sker inde på “mit.fsanet.dk”. Her går man ind under Web-TV

Her tilføjer man sit password, som man selv vælger, hvorefter man trykker på “Aktiver WebTV”.

Brugernavnet kan man ikke ændres. Passwordet kan til enhver tid ændres.

Herefter er GlentenTV klar til brug og Appen er tilgængelig til din mobil eller tablet i AppStore eller Google Play Store, hvor du skal downloade appen.

En decideret vejledning udgives om kort tid !!

Oprydning i opslag

Da en del af opslagene på hjemmeside har været forældede og medvirket til misforståelser, er der nu blevet ryddet op.

Om kort tid vil der komme en status på bestyrelsens arbejde med foreningens fremtid.

Med venlig hilsen

Jens Jakob T. Andersen, Formand FSA