Nedtagning af antenneanlæg

Nedtagningen af anlægget er startet, som nogen måske vil have bemærket er både teknikskur og antennemast fjernet fra trekanten.

Oprydning af resterende fordelerskabe starter uge 35 og her vil vi bede jer sørge for, at der er adgang til boksen, og evt. hæk er klippet, hvis boksen skulle stå i jeres hæk. Er boksen ikke synlig og frit tilgængelig p.g.a. tilgroning, bliver boksen ikke fjernet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

TV nedbrud

Global connect har d. 14/6 kl 19:00 meddelt fejlen er rettet, der brude derfor være signal

Lars Gotlieb

Vi har nu hørt fra Global Connect, der efter sigende arbejder både i Helsingør og Lyngby for at finde fejlen. De skulle efter sigende også have eksterne partnere igang, så det lyder ikke godt.
Der var derfor heller ingen indikation for drift start.
14.6.22 kl. 1437

TV problemer

Vi har i øjeblikket en fejl hos vores fiberoperatør, Global Connect. De arbejder på at udbedre fejlen, men har ingen tidshorisont p.t.

FSA Nyhedsbrev december 2021

Kære medlem af Fredensborg Søparks Antenneforening. Hermed kort nyhedsbrev!

Som i kan se, er der godt gang i fibernedlægning fra Onefiber.
Det har afstedkommet nogle spørgsmål om udmeldelse af FSA, hvordan, hvornår osv.
Vedtægterne siger:
§ 3. Ind- og udmeldelse
Stk. 1 Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et
regnskabsår. Bestyrelsen kan, hvis konkrete omstændigheder taler herfor, tillade udmeldelse med kor-
tere varsel. Der må i den anledning ikke påføres foreningen økonomiske tab

På bestyrelsesmøde den 6. december, gennemgik vi mulighederne for at lade medlemmerne slippe så hurtigt, billigt og smertefrit ud af foreningen som muligt.
Vi har derfor lavet en aftale med Copydan om kvartalsvis afregning af Copydan afgiften i stedet for hel årlig afregning som nu. Det åbner nu muligheden for, at vi sammen med kvartalsvis opkrævning af TV og internet, kan lade medlemmerne melde sig ud kvartalsvis

Dvs. vil I ud af foreningen inden næste betaling for internet og TV, der så vil finde sted 1. januar, skal i have udmeldt jer af foreningen inden 15 december 2021.
Næste udmeldelsesmulighed bliver så 15. marts, 15. juni og igen 15. september.

Det betyder, at i næste år vil få 4 opkrævninger fra FSA på jeres TV og internet.
Beklager ulejligheden ved dette, men det vil spare jer penge, men give vores kasserer noget mere arbejde, så betal venligst til tiden, så vi undgår rykkerarbejde.

Derfor bliver det nu muligt at udmelde sig kvartalsvis af foreningen. Eller bedre blive stående i foreningen til en billig penge (kontingentet pr. kvartal i 2022 bliver kr. 1,-) indtil endelig beslutning om nettet er taget.

Priser 2022.
Kontingent: kr. 1,- i kvartalet. Betales dog af internet only brugerne som et årligt gebyr på kr. 4,-.
Internetpriser: forbliver uændret.
TV pakkepriser. Her vil vi køre samme priser som Glenten på pakker og tilvalgs- produkter.
Grundpakke: Kr. 133,- pr. md. (kvartalsopkrævning kr. 399,-) Kr. – 24 kr. mod 2021
Mellempakke: Kr. 421,- pr. md. (kvartalsopkrævning kr. 1.263, -) + 40,25 mod 2021
Fuldpakke: Kr. 652,- pr. md. (kvartalsopkrævning kr. 1,956, -) + 142,75 mod 2021.

Dvs. at kontingent nedsættelsen spiser næsten hele TV-prisstigningen som har været i 2021. Vi skal dog forvente tv prisstigninger igen i 2. kvt. jf. oplysninger fra Glenten.

Hvornår vi lukker for TV signal og levering af internet? Det bliver et spørgsmål vi tager på generalforsamlingen til marts.

Med venlig hilsen bestyrelsen.