VIGTIGT: Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til Ekstraordinære generalforsamling

Mandag den 14. marts 2022 kl. 18.00

Eneste punkt: Ophævelse af foreningen

Sted: Kastanievej 18, 3480 Fredensborg

Med henvisning til vedtægternes § 5, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Som det blev vedtaget på Generalforsamlingen den 26. August 2021 blev bestyrelsen bemyndiget til at arbejde på at afvikle foreningen. Det er lykkes bestyrelsen efter møder med flere udbydere at finde en egnet partner der vil kunne påtage sig opgaven at videreføre vores netværk på kommercielle vilkår.

Tilmeldingen foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår:
    1. Advokat Morten Hansen-Nord (H), DRACHMANN ADVOKATER
  2. Bestyrelsen foreslår, at der sker ophævelse af foreningen jfr. vedtægtens §15 og at drift af nettet stopper pr. 30. juni 2022. Bestyrelsen indkalder inden den 31/12-2022 til en afsluttende generalforsamling, hvor regnskab for den sidste periode fremlægges til godkendelse.
    1. Bestyrelsen vil arbejde på, at der kan ske en overdragelse af nettet til KK-Partner, således at nettet drives videre, men kan på nuværende tidspunkt ikke garanterer dette.
  3. Eventuelt

Det er vigtigt at mindst 50% af medlemmerne deltager på generalforsamlingen da vi ellers skal ud i en anden generalforsamling for at kunne vedtage afviklingen. Husk at selvom at Du har opsagt dit TV/internet er du stadig medlem indtil årets udgang og er derfor også stemmeberettiget om afviklingen.

Begrundelse for ophævelse af foreningen:

Med afsæt i at mindst en fiberoperatør ligger kabler i vores område og at vi derfor må forvente (og allerede kan se) en afgang af medlemmet, er det ikke økonomisk forsvarligt at fortsætte foreningen – Vi har ikke størrelsen og de økonomiske muskler.

Vi står desuden foran en større udskiftning af vores tekniske udstyr, som ikke længere kan vedligeholdes. Med afsæt i at mindst en fiberoperatør ligger kabler i vores område og at vi derfor må forvente (og allerede kan se) en afgang af medlemmer, er det ikke økonomisk muligt at fortsætte foreningen – da der ikke er penge til fortsat drift, ved udmeldelse af mere end 80 medlemmer, ligesom der ikke er penge til at foretage de nødvendige investeringer i opdatering af nettet. (ca. 1,2 mil kr.).

Denne indkaldelse er den 4.3.2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen arbejder samtidig med planer for 1. nedtagelse af udstyr samt 2. mulig videreførelse. Afstemning om disse planer vil komme på den oridinære generalforsamling.

Mulig videreførelse

KK partner der i dag er service partner på vores udstyr har tilbudt at drive nettet videre og vil opgradere udstyret, drive support, tilbyde diverse service pakker og agter at forbedre nettet så det med tiden vil kunne tilbyde hastigheder på optil 1.000 Mbit. Du kan læse mere om KK Partner her: https://www.kkpartner.dk/. De endelige detaljer for en videreførelse af nettet foreligger endnu ikke, men det vil ske i et nydannet forenings regi der er bundet op på KK partner.

Spørgsmål og Svar

Hvorfor skal der investeres i nettet?

Sidste år fik bestyrelsen under Henrik Vetter lavet en konsulent gennemgang af vores net der desværre viste at forening stod over for nogle store investeringer som følge af:

  1. Forældet udstyr. Det udstyr der driver vores internet og TV signal er forældet så der IKKE længere kan skaffes reservedele og derved ikke kan tegnes service kontrakt.
  2. Nogle steder er kablerne i dårlig stand og bør udskiftes.

Gennemgangen viste at foreningen stod overfor en investering på mindst 1 million kr alene for at kunne drifte nettet fremadrettet.

Herudover er den nye LER lov, ledningsejere, hvor foreningen bliver mødt med skærpede krav omkring dokumentation af ledningsføring samt skarpe reaktions tider på forespørgsler.  

Hvorfor ikke bare fortsætte med FSA net som forening?

Som beskrevet ovenfor skal der investeres mange penge for at bringe nettet op på es stabilt niveau, foreningen kan ikke optage lån da al udstyr er nedskrevet til 0 kr. derudover, er foreningens fremtid meget usikker eftersom 80% har valgt at få fibernet. For at foreningen skal kunne drives skal tilslutningen være minimum 60% så selv hvis en del af de 80% fiber kunder beslutter sig for at blive på FSA net er fremtiden usikker.

Hvorfor kan KK partner drive nettet?

KK partner har med samlet 70.000 brugere stordrift fordele der betyder at de har større forhandlings evne overfor underleverandører. Derudover råder de over kapital og ekspertise til at investere og drive nettet.

Risikere man ikke at KK partner hæver priserne?

Den risiko eksisterer altid. Men KK-partner er underlagt konkurrence ikke mindst fra fiber udbyderen. Med de priser som KK-partner har i andre dele af landet ligger de lavere end det nuværende hos FSA net.

Er der nogen risiko for tidligere FSA medlemmer?

Efter en overdragelse af foreningens aktiviteter til KK-Partner vil disse overtage alle forpligtigelser der måtte være, hvorfor ingen medlemmer har noget ansvar.

Fra hvornår kan KK-Partner overtage?

KK-Partner vil overtage nettet fra 1. Juli 2022 foreningen FSA net vil blive nedlagt efter 31 December 2022.