Internet og TV er tilbage efter Radius har haft strømafbrydelser i nat!

Kl. ca. 4:51 havde Radius i nat et strømafbrud, der berørte området omkring Kovangen. TV og Internet forbindelsen blev derfor afbrudt. Vi har nu genetableret Internet forbindelsen og TV signalet og alle medlemmer skulle have signaler og forbindelser tilbage igen.

Skulle du mod forventning ikke have Internet og TV endnu, så prøv ,at frakoble strømmen fra dit modem i ca. 10. sekunder og tilkobl herefter strømmen igen. Herefter skulle det gerne virke. Oplever du herefter stadigvæk problemer med manglende Internet og TV, så kontakt support .

HUSK AT VI STADIGVÆK RENOVERER NETVÆRKET I UGE 44, hvorfor der kan forekomme afbrydelser på alle veje i et kortere tidsrum! Max. 2-3 timer.

FSA support

Ring  4440 3480, tryk 1. Support er åben for telefonisk hjælp:

Hverdage kl. 10.00 – 16.00 og 17.00 – 20.00.

Lørdage, søndage og helligdage: kl. 10.00  – 14.00.

Eller send mail når som helst til mailto:support@fsanet.dk

Support dækker alle medlemmer af FSA og er gratis for det enkelte medlem.

Internetsupport omfatter fejlafhjælpning, der vedrører internetforbindelsen, modem, router og det trådløse netværk i modem og tilsvarende, der relaterer sig til internetforbindelsen. Samt tilkald af Di­gi­tal Installation, hvis det ønskes af medlem

OBS! Renoveringen af netværket og montering af El-fjernaflæsere er nu i gang!

Desværre med en lidt uforudset og uheldig start og lange afbrydelser af Internet og Tv-signaler i dag for alle veje!

I dag påbegyndte vores samarbejdspartner renoveringen af vores fælles netværk. Ligeledes påbegyndte elektrikeren montering af El-fjernaflæsere på flere af vores standere fordelt på alle veje. Undervejs viste det sig desværre, at nogle af de tidsplaner der var sat fra vores og leverandøren, ikke helt holdt stik. Mange af vores medlemmer oplevede, at de annoncerede 30 minutter, vi var blevet opgivet, desværre ikke blev overholdt og at der i visse tilfælde gik flere timer inden de var på igen, det være sig TV-Signaler og Internet. Herudover blev Maglegårdsvej ramt af en uforudset fejl, nemlig det, at der gik en sikring i et af skabene efter, at elektrikeren havde monteret det nødvendige udstyr der skal være der, så Radius nu kan montere selve aflæseren. Dette kunne ingen forudse og det blev derfor først opdaget, da der begyndte, at komme meldinger ind fra medlemmer om, at nettet og Tv-signalerne ikke havde være til stede i mere end 5 timer på Maglegårdsvej. Tak til de medlemmer der gjorde opmærksom herpå. Det er værdsat!

Vi nu ved at nogle af monteringerne tager mere end 30 minutter og op til 2 – 3 timer i stedet for og rammer alle veje i vores forening. Ligeledes kan vi se, at nogle af de renoveringer der foretages, også kan have indflydelse på Kovangen som vi ellers havde en forventning om kun ville blive ramt af El-fjernaflæsnings monteringen.

All bedes derfor være opmærksomme på, at det kan ramme alle veje i denne uge.

Vi ved at mange arbejder hjemmefra grunde Covid-19 og forsøger, at gøre vores ypperste for at renoveringerne bliver så lempelige som muligt for alle medlemmer. Husk også på, at vores fælles forening driver et privat netværk, der ikke er beregnet til erhvervsmæssigt brug og derfor har vi ingen garantier for oppetider. Så vær OBS på, at arrangere du on line møder – WEBINAR eller andre elektroniske arrangementer, så være forberedt på, at der kan være afbrydelser i denne uge og at det glæder for alle veje i foreningen. Ryttervænget, Stenbækgårdsvej, Maglegårdsvej og Kovangen.  Når det så er skrevet, så er det også nødvendige renoveringer, der foregår som alle på sigt vil have glæde af.

Vi beklager de afbrydelser og de udfordringer det har givet vores medlemmer i dag og håber vi bliver forskånet for yderligere uforudsete forhindringer.  

OBS!, der foregår lige nu og hele uge 44 renovering af netværket samt tilkobling af el-fjernaflæsere.

Disse afbrydelser opleves også på Kovangen! Installationen på Kovangen skulle være afsluttet kl. 15.00 i dag!

Vi er af et par medlemmer (tak for det) blevet opmærksomme på, at der i forbindelse med renovering af vores netværk, har været afbrydelser af nettet og TV signaler på Kovangen. Dette skyldtes som tidligere nævnt, at der udover renovering af netværket på Stenbækgårdsvej, Ryttervænget og Maglegårdsvej også installeres fjernaflæsere i området, herunder på Kovangen. Tilkoblingen er påbegyndt tidligere end planlagt, således alle aflæsere er færdiginstalleret i uge 44. Vi beklager de gener det måtte have for vores medlemmer.

VIGTIGT: Aflysning af den udskudte Generalforsamling

Den udskudte generalforsamling for 2019 var planlagt til Torsdag den 29.10.2020 kl. 19.00. Aflysningen sker grundet Corona situationen lige nu!

Statsministeren har fredag den 23. oktober 2020 klokken 18.30 afholdt et pressemøde. Pressemødet omhandlede den igangværende Corona-pandemi og bød på nye retningslinjer for forsamlinger, hvor der nu max må være 10 personer forsamlet i et rum.

På baggrund af disse nye retningslinjer har FSA´s bestyrelse valgt, at aflyse den udskudte generalforsamling fra 2019 på ubestemt tid.

Bestyrelsen følger løbende statsministeriets udmeldinger og kommer tilbage, når vi finder det forsvarligt igen, at indkalde til en ny generalforsamling.

Vi arbejder lige nu i bestyrelsen på, at finde en løsning for hvordan vi får godkendt årsregnskabet, budgettet og får fornyet / forlænget de nuværende bestyrelsesmedlemmers mandat, hos jer, der er medlemmer af foreningen. Dette, så bestyrelsen kan arbejde videre med alle de planer, der er lagt for de kommende år. Ligeledes skal der findes en vej til håndtering af de forslag, der er indkommet fra medlemmerne til generalforsamlingen 2019.

Arbejdet består p.t. i, at finde en online og teknisk metode til, hvordan vi kan få godkendt ovenforstående af medlemmerne. Vi tænker her i online afstemnings løsninger og vender tilbage når vi har fundet en juridisk holdbar løsning herpå. 

Reminder!

Husk vores netværk renoveres i uge 44!!!

Som tidligere kommunikeret så foregår der i kommende uge (44), en renovering af vores netværk. Der vil derfor kunne forekomme korte afbrydelser på maximalt 30 minutter pr. gang. I samme uge er det lykkedes os, at få færdigmonteret og tilkoblet Radius El-fjernaflæsere på nogle af vores standere i området. Vi undgår således mere end en uge med afbrydelser. Renoveringen af selve netværket foregår primært på Stenbækgårdsvej, Ryttervænget og Maglegårdsvej. Kovangen vil også kunne opleve, at der vil være korte afbrydelser af nettet, medens fjernaflæserene tilkobles. Så vær OBS herpå.

Vores leverandører kan desværre ikke oplyse om hvilke veje, der rammes hvornår, men vi ved, at man påbegynder renovationen på Ryttervænget, herefter Stenbækgårdsvej og slutteligt Maglegårdsvej. Kovangen vil kun være berørt af tilkobling af fjernaflæsere monteringen, der primært skulle foregå torsdag.   

Disney lukker for Disney XD pr. 31. december 2020!

Disney har besluttet at lukke for Disney XD. Dette vil ske den 31. december 2020. Det meste af indholdet vil blive flyttet over på Disney Channel.

Planlagt renovering i uge 44

Renovering af netværk  Ryttervænget, Stenbækgårdsvej og Maglegårdsvej Uge 44!

OBS! Der vil kunne opleves kortvarige netværks udfald i løbet af ugen!

I uge 44 har bestyrelsen iværksat udbedring og reparation af kabelnettet i FSA-regi. Udbedringen sker som et i vores vedligeholdelses- og forbedringsplan med det formål, at vi hele tiden, sikre og optimere vores medlemmers oplevelse af et stabilt og netværk.  I denne omgang foretages renoveringen på Ryttervænget, Stenbækgårdsvej samt Maglegårdsvej. Der vil derfor i uge 44 kunne opleves kortvarige netværksudfald af max. 30 minutters varighed. Vi udskifter alle passive komponenter til helt nyt materiel med større tæthed, både fysisk og elektrisk samt bedre elektriske egenskaber. Renoveringen foretages af vores samarbejdspartner Digital installation ved Jesper Baltzer.

Vi ser frem til at få gennemført renoveringen til fælles glæde for alle medlemmer i FSA.

Indkaldelse til Generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020, kl. 19.00

Kære medlem, da det ikke var muligt grundet Coronasituationen, at afholde og overholde den oprindelige dato for generalforsamling 28.4.2020, har vi valgt at afholde den på ovenforstående dato. Generalforsamlingen afholdes i kælderen, Fredensborg Gl. Bio, Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg.

Der vil være, håndsprit og særlige restriktioner på grund af Corona situationen. Ligeledes gør vi opmærksom på, at kælderen i Gl. Bio er Corona-sikkert til, at kunne rumme 30 medlemmer (ud over bestyrelsen), og møder der flere op – og selv om vi gerne vil se og tale med jer alle – må vi af hensyn til Corona-reglerne udsætte generalforsamlingen.

Der bydes på vand og øl under mødet.

Dagsorden

Afbrydelse af nettet! 4. Okt. 2020 kl. 22.00 til 5.Okt. kl.06.00. Global Connect omlægger deres fiber !

Global Connect har måttet flytte omlægning af deres fiber ved Letbanen. Omlægning sker i perioden den 4. oktober.2020 kl. 22.00 til næste morgen, den 5.oktober 2020 kl. 06.00. Årsag til denne ændringsaktivitet er, at Global Connect er nødt til, at flytte deres fiberkabel på grund af anlægsarbejder langs jernbanen “Letbanen”, mere info kan findes her: https://www.dinletbane.dk/da/

Omlægningen kan påvirke vores forbindelse her i området.

Nyhed nu virker Disney+

Vi har i bestyrelsen konstateret, at nu virker Disney+. Bestyrelsen har løbende været i kontakt med vores eksterne leverandører for, at holde os orienteret om Disney+ og deres tiltag overfor problemstillingen i Europa. Ingen har indtil videre kunnet få en forklaring på problemet hos Disney+. Får vi senere indblik i årsagen hertil, vil vi naturligvis sende informationen videre til jer.

Lad os glæde os over, at problemet er løst hos Disney+ samt glæde os på vegne af de, af vores medlemmer, der nu kan tilkøbe denne tjeneste.

Husk generalforsamlingen den 29. oktober 2020, kl. 19.00!

Bestyrelsen følger Covid-19 situationen løbende og holder øje med regerings anbefalinger om forsamlinger. Vi fastholder indtil videre generalforsamlingen, på oven forstående dato og udsender den endelige indkaldelse senest 3 uger før. Generalforsamlingen afholdes i Gl. Bio i år i kælderen. Vi glæder os til at se jer alle så husk, at møde op!

OBS! Global Connect planlægger en omlægning af deres fiber. 29.9.2020 kl. 23.05

I Perioden den 29.9.2020 kl. 23.05 til næste morgen, den 30.9.2020 kl. 06.00, planlægger Global Connect omlægning af deres fiber forbindelse. Årsag til denne ændringsaktivitet er, at Global Connect er nødt til, at flytte deres fiberkabel på grund af anlægsarbejder langs jernbanen “Letbanen”, mere info kan findes her: https://www.dinletbane.dk/da/

Omlægningen kan påvirke vores forbindelse her i området.

Disney +

Vi har desværre intet nyt modtaget vedrørende Disney + og deres tilgængeligheds problemer på den nye Disney+ kanal. Vi henviser vores medlemmer, der har problemer med, at logge på systemet om direkte, at kontakte Disneys support.

Nyt om Disney + problemet

Vi er lige blevet informeret om, at problemet med at tilgå Disney + kanalen ikke er hos os eller hos vores leverandører i FSA regi. Det viser sig ,at det er Disney + og den udbyder de benytter, der har lavet en fejl i den måde hvorpå de tjekker IP adresser. Vi er gennem vores samarbejdspartnere blevet oplyst om , at dette betyder, at mere end 100.000 kunder er ramt af dette problem og dermed ikke kan tilgå tjenesten. Vi antager, at Disney arbejder på højtryk med, at løse problemet og vender tilbage når vi ved mere.

Problemer med at logge på Disney +

Vi har konstateret, at der er problemer med, at logge in på den nye Disney+ kanal. Forsøger man at logge ind får man sort skærm eller nægtes adgang. Vores teknik samarbejder i øjeblikke med vores leverandører om, at finde fejlen. Vi har en formodning om, at fejlen findes hos vores eksterne leverandører. Formentlig er det adgangen til IP adresser, der er problemet. Vi vender tilbage når vi kender løsningen eller har flere oplysninger herom.

Planlagt afbrydelse

GlobalConnect har varslet en kortvarig afbrydelse af tv og internet torsdag den 17.9.2020 i ca. 15 minutter inden for tidsrummet kl. 00.01 – 03.00. Årsagen er opgradering af software, der skal sikre fremtidig stabilitet.