Generalforsamlingen – Referat

De vigtigste punkter fra generalforsamlingen søndag d. 10/10-2021:

  • Det er vedtaget at FSA arbejder mod at nedlægge sig selv.
  • Der vil senere blive fremlagt en plan for opløsning af foreningen.
  • FSA anbefaler at man melder sig til Onefiber, hvor man kan vælge mellem flere forskellige leverandører.

Det indebærer at Internet, TV og telefon i fremtiden skal komme fra en eller flere leverandører.

Referatet i sin helhed kan downloades her.

Hvis man ønsker mere information om Onefibers tilbud, er der her en invitation til deres informationsmøde tirsdag d. 26/10-2021. Denne kan downloades her. Bemærk, at der er tilmelding til arrangementet.

Med venlig hilsen

Jens Jakob Thorhauge Andersen, Formand FSA

Generalforsamling afholdt søndag d. 10/10-2021

Søndag d. 10 oktober 2021 havde vi foreningens måske vigtigste generalforsamling, Konklusionen er at bestyrelsen skal forberede en afvikling af antenneforeningen, som følge af kommende fiber i vores område.

Bestyrelsen har fået et nyt bestyrelsesmedlem: Svend Martin Fransen, M.313 samt ny suppleant Lars Gotlieb M121.

Poul W. Juul genopstillede ikke til bestyrelsen, En stor tak for den store arbejdsindsats i en lang årrække foruden hvilken FSA ikke ville have eksisteret i dag.

Med venlig hilsen
Jens Jakob T. Andersen
Formand FSA

Opdatering af vores internetserver

Tirsdag og onsdag den 28. og 29. fik vi opdateret vores internetserver. Det viste sig dog at serveren, ikke længere var levedygtig. Vi har derfor valgt en løsning i “skyen”, hvor vi slipper for hardware og vedligehold af dette i hovedstationen. Denne opgave er næsten færdig. Pt “hænger” vores selvbetjeningsløsning. Mail sendes når dette er iorden. Husk har i mistet internetforbindelsen, så tænd og sluk dit modem, så konfigurerer det sig op på den nye enhed.

Med venlig hilsen

Jens Jakob T. Andersen

Formanden

OBS: Husk generalforsamlingen er flyttet !

Grundet regeringens ændringer i forbindelse med tidligere forsamlingsforbud samt formulering i indkaldelsen AFLYSES generalforsamlingen torsdag d. 26 august 2021.

Der indkaldes om kort tid på ny til generalforsamling
søndag d. 10. oktober 2021 kl. 10.00.
Indkaldelse bliver fremsendt separat.

Med venlig hilsen
Jens Jakob T. Andersen
Formand FSA (Fungerende)

Formands skifte i FSA!

Henrik Vetter ønsker efter eget valg, at udtræde af FSAs bestyrelse med omgående virkning. Vi har derfor efter et konstituerende møde søndag den 15. august 2021, konstitueret os således, at jeg overtager posten som (fungerende) formand frem til den kommende generalforsamling. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger pr. dag dato:

Formand: Jens Jakob Andersen

Kasserer : Jan Pedersen

Sekretær: Mogens Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Nis Engholm

Med venlig hilsen Jens Jakob Andersen

Indkaldelse til FSA’s ordinære generalforsamling

torsdag den 26.08.2021 kl. 19.00

Sted: Café Time Out, Katastanievej 18, 3480 Fredensborg

Kære medlem (1)

Med henvisning til vedtægternes § 4, stk. 3 indkalder bestyrelsen hermed til de udskudte, men ordinære generalforsamlinger.  Der vil være kaffe & te samt lidt godt til ganen. Herudover er der, håndsprit og særlige restriktioner på grund af Corona situationen. Vi gør opmærksom på, at der på Café Timeout, er Corona-sikkert til, at kunne rumme 74 medlemmer (ud over bestyrelsen). Så der vil være tilmelding til generalforsamlingen efter ”først til mølle-princippet”. Tilmeldingen sker på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk.

Der kan maksimalt deltage et medlem pr. husstand. 

Denne indkaldelse med bilag i et samlet pdf-dokument er den 24.07.2021 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf. vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag bliver først tilgængeligt på hjemmesiden efter generalforsamlingen. Vedtægter kan ses og downloades fra foreningens hjemmeside.

(1) Vedtægternes § 4:

Stk. 7. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til fore­nin­gen, har ikke stemmeret. Stk. 8. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun ét – andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyl­dig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Generalforsamlingen den 26. august 2021 kan måske blive en af de vigtigste i foreningens levetid til dato.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Global Connect planlægger afbrydelse af Internetforbindelsen den 20. – 21. august i tidsrummet 23.00 til ca. kl. 11.00!

Anslået nedetid er ca. 12 timer !

Vi forventer derfor ikke, at Internet, IP-Telefoni eller TV vil virke i omlægningsperioden. Årsag er at Global Connect er nød til, at flytte og splejse et fiberkabel på en ny “rute”.

Arbejde udføres for jf. Global Connect for, at sikre netværksstabilitet og kvalitet.

Så har du planlagt online møder eller har vigtige telefonsamtaler i dette tidsrum, tilråder vi at du finder en anden løsning. 

Vi beklager naturligvis afbrydelsen. 

Henrik Vetter

Er du vores nye bestyrelsesmedlem?

Kunne du tænke dig at blive medlem af bestyrelsen i Fredensborg Søparks Antenneforening? eller evt. suppleant.

Vi vil gerne udvide bestyrelsen nu!

Bestyrelsen er sat i verden for, at sikre vores medlemmer mest for pengene indenfor områderne bredbånd og tv-ydelser, og vi har ansvaret for den daglige drift og ledelse af foreningen.

Bestyrelsen blev konstituereret sidste år ultimo august og består i dag af fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. På den kommende generalforsamling er alle nuværende medlemmer af bestyrelsen på valg, grundet aflysning af sidste års generalforsamling grundet Corona. Foreningens formål er fastlagt i vedtægterne, som du kan se ved, at besøge vores hjemmeside www.fsanet.dk

I bestyrelsen lægger vi vægt på, at få en ny kollega, der er udadvendt, og kan begejstre. Vi ser gerne at du har holdninger og er en person som vil sige sin mening. Uanset om du har en kreativ, administrativ, eller teknisk profil, ja så er der masser af spændende opgaver at gå i gang med.

Vi stiller ingen bestemte krav til uddannelse eller kompetencer, men har du har erfaring med forenings- og bestyrelsesarbejde er det fint ellers hjælper vi dig på vej. Ved du lidt om køb, salg og service samt gerne kendskab til enten IT svagstrømsteknik, medier, markedsføring, jura eller økonomi er det perfekt. Det vigtigste er, at du holder en god tone og takt overfor vores medlemmer og forstår, at vi er her for deres skyld og ikke omvendt!

Vores daglige support funktion får vi gennem vores nuværende samarbejdspartner Glenten.

Bestyrelsens aktuelle planer

Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med udvidelse og stabilitet af vores netværk i samarbejde med vores leverandører. Vi tilstræber, at opnå vores planer, gennem en ny teknologi og har gang i mange spændende tiltag, der skal føres ud i praksis indenfor de næste par måneder.  Herudover vil vi gerne skabe en større synlighed og bedre udnyttelse af mulighederne på de digitale og sociale medier.

Vi holder bestyrelsesmøde en gang om måneden af 2 timers varighed og bestyrelsesmøderne afholdes som regel hver mandag, hvor vi starter kl. 20.00 og slutter kl. 22.00. Der kan også forekomme andre møder, som typisk afholdes med vores leverandører og som vi gennem det sidste år har oparbejdet et rigtig godt forhold til.

Der er tale om interesse betonet frivilligt arbejde. Dog ydes et beskedent honorar, som dækker udgifter til telefon, kontorhold, møder og kørsel m.v. efter skats takster.

Hvad er der i det her for dig?

Vi er en samarbejdende, aktiv og positiv bestyrelse, der har en fælles interesse i, at skabe de bedst mulige forhold og priser for vores medlemmer. Som bestyrelsesmedlem får du mulighed for at følge med i det sidste nye teknologier inden for tv og internet etc.  Der er mulighed for deltagelse i kurser, konferencer og møder og lignende, hvor du lærer mere om bestyrelsesarbejde, tv og internet. Omkostningerne afholdes af foreningen.

For yderligere information Kontakt, formand Henrik Vetter på telefon 41 14 57 22

Sæt X i din kalender den 26. august 2021 kl. 19.00!

Vi forventer nemlig, at afholde Generalforsamling i FSA, denne dato!

Vi følger løbende regeringens vejledninger og som det ser ud nu, forventer vi, at det er muligt endeligt, at afholde vores generalforsamling på denne dato!

Bestyrelsen i FSA forventer et stort fremmøde generalforsamlingen med en deltagelse på minimum 100 medlemmer, idet der er mange spændene ting på agendaen. Vi udsender snarest muligt yderligere information herom!